В.Търново
ул. "Христо Ботев" 19, вход север, ет.2, зала 201
Понеделник-Петък 9.00 ч. до 16.00 ч.
тел. 062 63 36 52 и 0882 476 287

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив30,00 лв.
Бургаски свободен университет36,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"35,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София35,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София35,00 лв.
Икономически университет - Варна35,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София35,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас36,00 лв.
Лесотехнически университет - София35,00 лв.
Медицински университет - Плевен28,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София35,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"35,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"30,00 лв.
Русенски университет25,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”35,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов20,00 лв.
Технически колеж - Ловеч20,00 лв.
Технически университет - Варна30,00 лв.
Технически университет - Варна35,00 лв.
Технически университет - Габрово17,00 лв.
Технически университет - София35,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен25,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив30,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора25,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас36,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София35,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив30,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София35,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”25,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград40,00 лв.

1baiser.com