Враца
ул."Мито Орозов" № 59, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - филиал Враца
Понеделник-Петък 8.30 ч. до 15.30 ч.
тел. 092 641 086 и 0886 981 155

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив35,00 лв.
Бургаски свободен университет45,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"40,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"35,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София25,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София25,00 лв.
Икономически университет - Варна40,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София25,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас45,00 лв.
Лесотехнически университет - София25,00 лв.
Медицински университет - Плевен25,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София25,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"25,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"35,00 лв.
Русенски университет30,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”25,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов35,00 лв.
Технически колеж - Ловеч28,00 лв.
Технически университет - Варна40,00 лв.
Технически университет - Габрово33,00 лв.
Технически университет - София25,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен38,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив35,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора40,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас45,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София25,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив35,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София25,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”40,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград35,00 лв.

1baiser.com