Смолян
бул. "България" 58, етаж 2, /Бивш профсъюзен дом/
Понеделник-Петък 9.00 ч. до 15.30 ч.
тел. 0884117717

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив22,00 лв.
Бургаски свободен университет37,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"46,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"35,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София33,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София33,00 лв.
Икономически университет - Варна46,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас37,00 лв.
Лесотехнически университет - София33,00 лв.
Медицински университет - Плевен43,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София33,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"33,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"22,00 лв.
Русенски университет36,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”33,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов42,00 лв.
Технически университет - Варна45,00 лв.
Технически университет - Габрово33,00 лв.
Технически университет - София33,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен27,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив22,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора25,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас37,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София33,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив22,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София33,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”35,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград43,00 лв.

1baiser.com