Разград
ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/
Понеделник 11.30 ч. до 14.30 ч.
Четвъртък 15.00 ч. до 17.00 ч.
тел. 0894 370 069

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив35,00 лв.
Бургаски свободен университет32,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"20,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"25,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София35,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София35,00 лв.
Икономически университет - Варна20,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София35,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас32,00 лв.
Лесотехнически университет - София35,00 лв.
Медицински университет - Плевен30,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София35,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"35,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"35,00 лв.
Русенски университет10,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”35,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов25,00 лв.
Технически колеж - Ловеч25,00 лв.
Технически университет - Варна20,00 лв.
Технически университет - Габрово25,00 лв.
Технически университет - София35,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен26,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив35,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора30,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас32,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София35,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив35,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София35,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”15,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград40,00 лв.

1baiser.com