Плевен
бул. “Русе” 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/
Вторник и Четвъртък 16.30 ч. до 17.30 ч.
тел. 0898 684 844, 0889 223 961

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив35,00 лв.
Бургаски свободен университет38,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"38,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"28,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София28,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София28,00 лв.
Икономически университет - Варна38,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София28,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас38,00 лв.
Лесотехнически университет - София28,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София28,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"28,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"35,00 лв.
Русенски университет22,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”28,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов20,00 лв.
Технически колеж - Ловеч15,00 лв.
Технически университет - Варна38,00 лв.
Технически университет - Габрово20,00 лв.
Технически университет - София28,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен30,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив35,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора28,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас38,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София28,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив35,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София28,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”35,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград36,00 лв.

1baiser.com