Петрич
ул. "Отец Паисий" №3, ПГИТ "Проф. д-р Ас. Златаров" /вдясно от центр. вход
Вторник 10.00 ч. до 12.00 ч.
тел. 0887 886 012 след 17:00ч.

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив37,00 лв.
Бургаски свободен университет50,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"51,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"43,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София28,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София28,00 лв.
Икономически университет - Варна51,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София28,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас50,00 лв.
Лесотехнически университет - София28,00 лв.
Медицински университет - Плевен41,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София28,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"28,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"37,00 лв.
Русенски университет44,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”28,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов44,00 лв.
Технически колеж - Ловеч41,00 лв.
Технически университет - Варна51,00 лв.
Технически университет - Габрово41,00 лв.
Технически университет - София28,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен43,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив37,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора41,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас50,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София28,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив37,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София28,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”51,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград18,00 лв.

1baiser.com