Ловеч
ул.”Съйко Съев“ 31 /Технически колеж/
Понеделник и Четвъртък 16.00 ч. до 17.00 ч.
тел. 0886 430 997

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив30,00 лв.
Бургаски свободен университет35,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"33,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"20,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София25,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София25,00 лв.
Икономически университет - Варна33,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София25,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас35,00 лв.
Лесотехнически университет - София25,00 лв.
Медицински университет - Плевен30,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София25,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"25,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"30,00 лв.
Русенски университет22,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”25,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов25,00 лв.
Технически университет - Варна33,00 лв.
Технически университет - Габрово16,00 лв.
Технически университет - София25,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен26,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив30,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора24,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора24,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас35,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София25,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив30,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София25,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”30,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград33,00 лв.

1baiser.com