Кюстендил
ул. “Осми март” №8
Понеделник, Четвъртък, Събота и Неделя 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 17. 00 ч.
тел. 0876 796 522

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив32,00 лв.
Бургаски свободен университет45,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"43,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"40,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София22,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София22,00 лв.
Икономически университет - Варна43,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София22,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас45,00 лв.
Лесотехнически университет - София22,00 лв.
Медицински университет - Плевен35,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София22,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"22,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"32,00 лв.
Русенски университет40,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”22,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов40,00 лв.
Технически колеж - Ловеч37,00 лв.
Технически университет - Варна43,00 лв.
Технически университет - Габрово36,00 лв.
Технически университет - София22,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен38,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив32,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора38,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас45,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София22,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив32,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София22,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”46,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград18,00 лв.

1baiser.com