Благоевград
бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 29, /Партер/
Информация на тел. 0887 886 012 след 17.00 часа
тел.

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив35,00 лв.
Бургаски свободен университет45,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"46,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"40,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София20,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София20,00 лв.
Икономически университет - Варна46,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София25,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас45,00 лв.
Лесотехнически университет - София20,00 лв.
Медицински университет - Плевен36,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София20,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"20,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"35,00 лв.
Русенски университет44,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”20,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов40,00 лв.
Технически колеж - Ловеч33,00 лв.
Технически университет - Варна46,00 лв.
Технически университет - Габрово36,00 лв.
Технически университет - София20,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен39,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив35,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора38,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас45,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София20,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив35,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София20,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”46,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград10,00 лв.

1baiser.com